ODALARIMIZ PDF Yazd─▒r E-posta

1-2-3-4 ve 6 ki?ilik ferah ve ayd?nl?k odalarda ÷?rencilerimizin šal??ma dinlenme ve sosyal ihtiyašlar?n? kar??lamalar? išin

gerekli her tŘrlŘ donan?ma sahiptir.

Odalar?m?zda her ÷?rencimiz išin yatak battaniye yast?k šar?af ÷zel kilitli dolap ÷zel šal??ma masas? sandalye bulunmaktad?r. Ayr?ca odalar?m?zda Kablolu TV ve Wirress (kablosuz internet) mevcuttur.

á

á